Friday, May 14, 2010

DOA SAAT STRES HATI DAN STRES FIKIRAN

Pernahkah terasa jikalau hati terasa tidak karu-karuan dan fikiran terasa berat? Entah karena masalah hidup, ujian, atau hubungan sosial yang segalanya membuat suasana jiwa jadi tidak jelas. Kalau jawabannya "ya atau pernah" mungkin perlu merenungkan doa ini yang bisa dipanjatkan saat stres atau dalam tekanan yang berat.
Mudah-mudahan Allah Subhanahuwata'ala memberikan kelapangan atas semua permasalahan itu dan tidak perlu cemas lagi karena doa adalah senjatanya orang beriman. Ayo sucikan badan dan mulailah berdoa.


Supaya tidak bertambah stres karena menghafal doanya, cukup di print saja doa di bawah ini atau dicatat di selembar kertas kemudian ditempelkan di depan tempat sholat atau di letakkan di tempat sujud jadi lebih mudah saat akan dibaca. Jikalau masih terasa sulit juga maka bacalah arti bahasa Indonesianya dengan sungguh-sungguh.

Doa Saat Stres Hati dan Stres Fikiran

"Allohumma innaa 'abiiduka banuu 'abiidika banuu imaa-ika nawa shiinaa biyadiKa maadhin fiinaa hukmuka 'adlun fiinaa qadhaa-uka nas-alukallahumma bikullismin huwa laKa sammayta bihii nafsaka aw anzaltahu fii kitaabika aw 'allamtahuu ahadan min khalqiKa awista´tsarta bihi fii 'ilmil ghaibi 'indaka an taj'alal qur aana rabii'a quluubinaa wa nuuro shuduurinaa wa jalaa-a ahzaaninaa wa dzahaba humuuminaa"

Artinya:

"Ya Allah, sesungguhnya kami adalah hamba-hamba-Mu, putra-putra hamba-mu yang laki-laki dan perempuan, ubun-ubun kami di Tangan Mu (kami berada dalam kekuasaan-Mu), hukum -Mu berlaku atas kami. Kami mohon kepada-Mu dengan setiap nama-Mu yang Engkau berikan kepada diri-Mu atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu. Atau yang telah Engkau ajarkan kepada salah seorang ciptaan-Mu atau yang Engkau ketahui dalam ilmu yang ghaib yang ada di sisi-mu. Kami mohon kepada-Mu agar Engkau menjadikan Al Qur'an sebagai penyubur hati kami, cahaya dada kami dan pembasmi gundah gulana kami." (HR. Ahmad)


Selamat mengamalkan dan selamat kembali kepada jiwa yang tenang dan berbahagia. Amiin. Insya Allah.

No comments:

Post a Comment